67 Dương Thị Mười, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TP.HCM, VN  +84 866568797  anminhelectric@gmail.com    

DỰ ÁN NLMT TẠI ĐỨC TRỌNG LÂM ĐỒNG

 25/01/2021

Dự án lắp đặt NLMT tại huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. 

Tổng Công Suất 4 Mw.

 

 

 

 

 

 

 

Copyright @ 2020 by AmEnergy.vn