67 Dương Thị Mười, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TP.HCM, VN  0866568797 - 0918187917  anminhelectric@gmail.com    

TÍNH GIÁ ĐIỆN SINH HOẠT THEO EVN


 Nhập vào các thông sốKẾT QUẢ


Bậc thang Điện tiêu thụ (kWh) Đơn giá (đồng) Số tiền (đồng)
Bậc thang 1 0 x 1,678 = 0
Bậc thang 2 0 x 1,734 = 0
Bậc thang 3 0 x 2,014 = 0
Bậc thang 4 0 x 2,536 = 0
Bậc thang 5 0 x 2,834 = 0
Bậc thang 6 0 x 2,927 = 0
Thành tiền = 0
Thuế GTGT (10%) tiền điện = 0
Tổng tiền = 0

PHƯƠNG ÁN LẮP ĐẶT HỆ THỐNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜIKẾT QUẢ


Số tấm pin (tấm)
Dung lượng pin (W)
Công suất lắp đặt (kWp)
= Số tấm pin x Dung lượng pin/1000
Diện tích lắp đặt (m2)
= Số tấm pin x Diện tích 1 tấm pin
Sản lượng điện dự kiến hàng tháng (kWh)
= Công suất lắp đặt x Số giờ nắng x Tỷ lệ sản lượng điện dự kiến
Giờ nắng giả định: 5 giờ/ngày
Tỷ lệ sản lượng điện dự kiến: 95%
Số tiền điện dự kiến đ/kWh
= Sản lượng điện dự kiến x Định giá điện của Nhà nước
Định giá điện của Nhà nước: 1,940 đ/kWh

Copyright @ 2020 by AmEnergy.vn